کد خبر: 5380

تاریخ انتشار: مرداد ۱۰, ۱۳۹۵

متن مجوز وزارت خزانه داری آمریکا برای استفاده شرکت های غیرآمریکایی از هواپیماهای ساخت آمریکا برای پرواز به ایران

آمریکا روز جمعه اعلام کرد به شرکت های هواپیمایی خارجی اجازه می دهد هواپیماهای ساخت آمریکا را برای پروازهای خود به مقصد ایران استفاده کنند. به گزارش کن نیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، متن این مجوز که در پایگاه اینترنتی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده است به شرح زیر است: دفتر کنترل […]

IMG01014002آمریکا روز جمعه اعلام کرد به شرکت های هواپیمایی خارجی اجازه می دهد هواپیماهای ساخت آمریکا را برای پروازهای خود به مقصد ایران استفاده کنند.
به گزارش کن نیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، متن این مجوز که در پایگاه اینترنتی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده است به شرح زیر است:
دفتر کنترل دارایی های خارجی
مقررات تحریم ها و مبادلات ایران
عنوان ۳۱ قانون مقررات فدرال ( C.F .R. )، بخش ۵۶۰

مجوز عمومی J (جی)
مجوز صدور مجدد ((Reexportation هواپیماهای مسافربری معین به ایران برای توقف موقت و مبادلات مالی مربوط (در این متن، منظور از صدور مجدد هواپیما، استفاده شرکت های هواپیمایی خارجی از هواپیماهای ساخت آمریکا برای پرواز به ایران است)

(a) (1) صدور مجدد یک هواپیمای واجد شرایط توسط یک شخص غیرآمریکایی به ایران برای توقف موقت مجاز است، مشروط بر اینکه همه معیارهای ارائه شده در پاراگراف (b) رعایت شود.
(۲) از نظر اهداف این مجوز عمومی، منظور از واژه «هواپیمای واجد شرایط» یک هواپیمای مسافربری بال ثابت ساخت آمریکا یا یک هواپیمای مسافربری بال ثابت غیرساخت آمریکاست که ده درصد یا میزان بیشتری از ارزش کلی آن تحت کنترل آمریکا باشد، و هواپیمایی که بر اساس «فهرست کنترل تجاری» «مقررات دولتی صادرات در زیرمجموعه(ECCN) 9A99l.b قرار می گیرد(بخش های ۷۷۴-۷۳۰ عنوان ۱۵ قانون فدرال مقررات)، و (ii) در حوزه ای قضایی به جز (حوزه قضایی) آمریکا یا هر کشوری ثبت شده است که در ضمیمه شماره ۱ بخش ۷۴۰ «مقررات دولتی صادرات»، در زمره کشورهای گروه E:1 قرار دارند.

توضیح پاراگراف (a):این پاراگراف، صدور مجدد هیچ گونه هواپیمای بال متحرک یا بدون سرنشین یا با خلبان اختیاری را (هواپیمایی که هم می تواند خلبان داشته باشد و هم نداشته باشد) به ایران برای توقف موقت، مجاز نمی کند.

(b) برای صدور مجدد یک هواپیمای واجد شرایط به ایران توسط یک شخص غیرآمریکایی به موجب پاراگراف (a) که در بالا ذکر شد، همه معیارهای زیر باید رعایت شود:
(۱) حق استخدام و اخراج خدمه کابین خلبان در اختیار شخص غیرآمریکایی است که اقدام به صدور مجدد هواپیما می کند؛
(۲) حق اعزام هواپیمای واجد شرایط در اختیار شخص غیرآمریکایی است که اقدام به صدور مجدد هواپیما می کند؛
(۳) حق تعیین مسیر هواپیمای واجد شرایط در اختیار شخص غیرآمریکایی است که اقدام به صدور مجدد هواپیما می کند؛
(۴) حق انجام (عملیات) نگهداری اصلی هواپیمای واجد شرایط در اختیار شخص غیرآمریکایی است که اقدام به صدور مجدد هواپیما می کند، و (عملیات) نگهداری اصلی در خارج از ایران و تحت کنترل طرفی انجام خواهد شد که یک تبعه ایرانیِ به طور معمول مقیم ایران نیست؛
(۵) محل ثبت هواپیمای واجد شرایط به ایران تغییر نخواهد یافت؛
(۶) انتقال فناوری به یک تبعه ایرانیِ به طور معمول مقیم ایران صورت نمی گیرد؛
(۷) هواپیمای واجد شرایط، شامل رنگ، یونیفرم یا لوگوی (نشان) هیچ یک از شرکت های هواپیمایی ایران نخواهد بود.
(۸) هواپیمای واجد شرایط، شماره پروازی را که برای یک شرکت هواپیمای ایرانی صادر شده است، نخواهد داشت؛
(۹) هواپیمای واجد شرایط مجهز به موارد زیر نخواهد بود یا برای حمل و نقل آنها استفاده نخواهد شد: (i) سلاح ها یا اقلام مرتبط، از جمله اقلام دفاعی، خدمات دفاعی، یا اطلاعات فنی که به موجب بخش ۳۸ قانون کنترل صادرات اسلحه (۲۲ U.S.C. § ۲۷۷۸)، مشمول «فهرست مهمات آمریکا» (USML) است، یا هر اقلامی که مشمول ECCNs OA-E521
یا ۶۰۰ سری ECCNs است یا – اگر در آمریکا واقع باشند، مشمول این موارد خواهند شد-، یا (iii) اقلامی که برای تسهیل توسعه یا تولید یک سلاح شیمیایی یا میکروبی یا دیگر سلاح کشتار جمعی، و ابزار حمل آنها، از جمله موشک های بالستیک به کار می رود؛ و
(۱۰) هواپیمای واجد شرایط در هر توقف موقت، بیش از ۷۲ ساعت در ایران نخواهد ماند.

(c) صدور مجدد میزان معمول و معقول تجهیزات ضروری در داخل هواپیماهای مسافربری، قطعات یدکی، اجزاء، و فناوری برای استفاده دائمی در هواپیمای واجد شرایط، مجاز است،‌ مشروط بر اینکه این اقلام و فناوری به طور معمول برای درست کار کردن هواپیمای واجد شرایطی که به موجب پاراگراف (a) این مجوز عمومی به ایران صدور مجدد شده است، لازم باشد، و در مورد اقلام یا فناوری ساخت آمریکا، یا، در مورد اقلام و فناوری غیرساخت آمریکا که ده درصد یا میزان بیشتری از ارزش کلی آن تحت کنترل آمریکا است، این اقلام و فناوری ها در زیرمجموعه ECCN 9A99l.c, d, eیا ۹E991 قرار می گیرند.

توضیح پاراگراف (c): این پاراگراف، نگهداری هر گونه فناوری، اجزاء ، قطعات یدکی و تجهیزات هواپیما را در ایران به جز در داخل هواپیمای واجد شرایطی که به موجب پاراگراف (a) این مجوز عمومی به ایران صدور مجدد شده است، مجاز نمی کند.

(d) صدور مجدد فناوری به ایران توسط یک شخص غیرآمریکایی با هدف (اجرای عملیات) نگهداری اضطراری هواپیمای واجد شرایطی که به موجب پاراگراف (a) به ایران صدور مجدد شده است، و/یا تعمیر آن، مجاز است، مشروط بر اینکه فناوری که صدور مجدد شده است، برای بازگرداندن هواپیما به وضع مناسب پرواز لازم باشد، و در مورد فناوری ساخت آمریکا، یا، در مورد فناوری ساخت غیرآمریکا که ده درصد یا میزان بیشتری از ارزش کلی آن تحت کنترل آمریکاست، این فناوری در زیرمجموعه ECCN 9E991 قرار می گیرد.

توضیح پاراگراف (d): مبادلات مالی مربوط به نگهداری غیراضطراری و/یا جزئی، برنامه ریزی شده یا نشده ( line maintenance ) هواپیمای واجد شرایطی که به موجب پاراگراف (a) این مجوز عمومی به ایران صدور مجدد شده است، مستلزم صدور مجوز جداگانه از دفتر کنترل دارایی های خارجی است.

(e) این مجوز عمومی موارد زیر را مجاز نمی کند:
(۱) هر گونه مبادلات مربوط به فروش، اجاره، یا انتقال کنترل عملیاتی هواپیمای واجد شرایط به هر فرد یا نهاد.
(۲) هر گونه مبادله توسط یک شخص آمریکایی، همانطور که در عنوان ۳۱ قانون مقررات فدرال( C.P.R. § ۵۶۰٫۳۱۴ ۳۱ ) قید شده است.
(۳) صدور مجدد هواپیمای ثبت شده در آمریکا برای توقف موقت در ایران.
(۴) صدور مجدد محموله ای که مستلزم دریافت مجوز جداگانه از دفتر کنترل دارایی های خارجی به موجب «مقررات تحریم ها و مبادلات ایران» (۳۱ C.P.R. part 560) ، یا هر نهاد دولتی دیگر آمریکا باشد.
(۵) هر گونه مبادله ای که شامل، یا در سر و کار با هر شخصی باشد که به موجب همه بخش های فصل ۵ عنوان ۳۱ قانون مقررات فدرال به جز بخش ۵۶۰ ، اموال و بهره اموالش مسدود شده است،‌ یا هر فعالیتی که به موجب هر یک از بخش های فصل ۵ عنوان ۳۱ قانون مقررات فدرال به جز بخش ۵۶۰ ممنوع است، اگر یک شخص آمریکایی در آن مشارکت داشته باشد یا در آمریکا صورت گیرد.
(۶) هر اقدام یا فعالیت شامل هر گونه اقلام (از جمله اطلاعات) مشمول «مقررات دولتی صادرات» که به موجب بخش ۷۴۴ «مقررات دولتی صادرات» ممنوع یا مستلزم مجوز است، یا شرکت در هر مبادله ای که شامل فردی است که حق صادرات وی به موجب بخش ۷۶۴ یا ۷۶۶ «مقررات دولتی صادرات» ، بدون صدور مجوز از وزارت بازرگانی منع شده است.
توضیح مجوز عمومی جی: دفتر کنترل دارایی های خارجی، هواپیمای واجد شرایطی را که به موجب پاراگراف (a) این مجوز عمومی به ایران صدور مجدد می شود یا اقلامی را که به موجب پاراگرف (c) این مجوز عمومی به ایران صدور مجدد می شوند، به عنوان اقلامی که برای اهداف تعریف شده در ۳۱ C.F .R. § ۵۶۰٫۳۰۶ وارد بخش تجاری ایران شده اند، قلمداد نخواهد کرد.
امضاء : آندره گاکی Andrea Gacki
کفیل مدیر دفتر کنترل دارایی های خارجی
تاریخ: ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶

اتنهای پیام/

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.