اخبار استخدامی

  • فراخوان استخدام مهماندار هواپیمایی نسیم

    شرکت هواپیمایی نسیم ایر در راستای تکمیل نیروی انسانی مورد نیازخود،  از میان جوانانِ برومند میهن اسلامی ساکن تهران (صرفاً مناطق ۲۲ گانه)، بر اساس اصل شایستگی و پس از کسب موفقیت در مراحل مختلف…

12