امنیت و حفاظت

  • خرمشهری دیگر، دزفول؛شهر پرندگان آتشین

    کن نیوز|یادواره های نظامی ساعت ۱۵:۳۵ ۱۸ آذرماه سال ۱۳۶۱ دو فروند موشک زمین به زمین به دو نقطه پرجمعیت دزفول اصابت و بیش از ۲۰۰ منزل مسکونی و مغازه را ویران ، ۶۲ نفر…