امنیت و حفاظت

  • گمنامانی که حافظ امنیت پرواز هستند

    گارد امنیت پرواز از سال ۱۳۵۰ در ایران شروع به کار کرد و تا پیروزی انقلاب اسلامی این ماموریت توسط حراست شرکتهای هواپیمایی، یگان ویژه تکاوران و… انجام می شد. از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۳…