ایمنی و سوانح

  • صندلی اجکت (پرتاب) جنگنده حامل چه وسایلی است؟

    کن نیوز| اجکت صندلی سامانه‌ای است که صندلی هواپیما را با فرمان خلبان به بیرون از اتاقک خلبان پرتاب می‌کند. این کار معمولاً برای نجات خلبان یا سایر سرنشینان یک هواپیما (معمولاً هواپیمای نظامی) در…

  • نماد هما ، سردرب ورودی ادارات مرکزی

    کن_نیوز| نماد هما ، سر درب ورودی ادارات مرکزی: شاید بارها وقتی از کنار ادارات مرکزی ایران ایر واقع در فرودگاه مهرآباد عبور کردید ، یک دم هواپیما را ملاحظه نمودید که شاید برخی بی…

  • خاطره کاپیتان مریم بخشی از سانحه ارومیه

    اختصاصى کن نیوز|CANN خاطره کاپیتان مریم بخشی از سانحه ارومیه به عنوان سرپرست تیم عملیات از گروه هاى ١١ گانه بررسى سوانح در سال ٨٩: ساعت ٧ و اندی بود که به بنده اطلاع دادند هواپیماى…