حقوق و امور بین الملل

  • خسارت آژانس‌ها را چه کسی باید بدهد؟

    کن نیوز|صدای مخاطبان نامه اعتراض آمیز آزانس های هواپیمایی در خصوص ممنوعیت اعزام تور به ترکیه: تاکنون بسیاری از رسانه ها ازمنظر سازمان های ناظر ویا مسافرین به موضوع ممنوعیت فروش تور ترکیه پرداخته اند…