سازمان هواپیمایی کشوری

  • سرپرست جدید هواپیمایی آتا معرفی شد

    طی حکمی از سوی محمدرضا زنوزی مطلق رئیس هیات مدیره هواپیمایی آتا،  مافی که تا پیش از این به عنوان عضو هیات مدیره این هواپیمایی فعالیت داشت،‌ به عنوان سرپرست جدید منصوب شد. در حکم…