سازمان هواپیمایی کشوری

  • سرپرست دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی منصوب شد

    کن نیوز|سازمان هواپیمایی کشوری محمدجواد تقوایى(معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایى کشورى)، طى حکمى، کاپیتان رضا شادپور را به سمت مدیر عملیات پرواز اداره استاندارد پرواز هواپیمایى کشورى ایران منصوب کرد. به گزارش کن نیوز به…

  • آشنایى با ضمائم نوزده گانه ایکائو

    ضمایم پیمان شیکاگو، انکس های ICAO ، حاوی مقررات بین المللی هواپیمایی کشوری میباشد که بصورت مقررات توصیه شده طبق ماده ۳۷ پیمان شیکاگو توسط ICAO تهیه و منتشر میگردد.این ضمایم بطور خلاصه بشرح زیر…