سازمان هواپیمایی کشوری

  • نیاز فرودگاه ها به دو فروند هواپیمای فلایت چک

    سعید اکبری معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در جمع خبرنگاران گفت: ایران یکی از ایمن‌ترین آسمان های منطقه را دارد و سرویس‌های ناوبری استفاده شده در سطح کشور، از بهترین سرویس‌های…