شرکت فرودگاه های کشور

  • فرودگاه ها آماده خدمات رسانی به حجاج هستند

    رحمت الله  مه آبادی رئیس هیئت مدیره فرودگاه های کشور در مصاحبه با میقات ویژه برنامه حج تمتع رادیو گفت و گو درباره سازمان ناوبری هوایی کشور گفت: شرکت ناوبری هوایی کشور مالکیت ۵۴ فرودگاه کشور…