شرکت فرودگاه های کشور

  • ایجاد دفتر هواپیمایی در فرودگاه پیام

     رامین قلی زاده، وزیر ارتباطات و تکنولوژی های نوین جمهوری آذربایجان سه شنبه در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پیام اظهار کرد: از روز دوشنبه در جمهوری اسلامی ایران هستیم و مذاکراتی در حوزه پستی…

  • روزگار سپری‌ شده فرودگاه مهرآباد

    هر چند هنوز تصمیم قطعی درباره خروج فرودگاه مهرآباد به خارج از تهران گرفته نشده است، اما شاید تصمیم جدید سازمان هواپیمایی یعنی لغو پروازهای فرودگاه مهرآباد از ساعت ۲۴تا پنج صبح را بتوان گامی…