علمی، پژوهشی و تولید

  • آزمایش هواپیمای خورشیدی بدون سرنشین در چین

    چین نخستین هواپیمای بدون سرنشین و خورشیدی پرقدرت ساخت این کشور را آزمایش کرد. به گزارش رویترز، این هواپیمای پرقدرت خورشیدی و بدون سرنشین در منطقه ای در شمال غرب چین در ارتفاع ۲۰ هزار…