فرودگاه ها

  • هواپیمای شخصی در گلبهار دچار سانحه شد

    فرماندار شهرستان چناران در استان خراسان رضوی گفت : یک فروند هواپیمای شخصی روز جمعه در فرودگاه آموزشی گلبهار هنگام سرعت گرفتن برای پرواز دچار سانحه شد . محمد پرویزیان در گفت و گو با…

  • کشف سکه های نقره در فرودگاه مشهد

    بازپرس ویژه جرائم فرودگاه هاشمی نژاد مشهد گفت : ۳۸۸ عدد سکه نقره قدیمی در این فرودگاه از یک مسافر پرواز مشهد – تبریز کشف و ضبط شد . محمدحسن اصولی صفار روز جمعه در گفت و…