هواپیما

  • چین جنگنده بمب افکن رادار گریز ساخت

    منابع رسانه ای چین با اشاره به تلاش این کشور در راستای نوسازی تجهیزات و توانمندی های نظامی از ساخت اولین جنگنده بمب افکن رادار گریز خبر دادند. به گزارش کن نیوز به نقل از خبرگزاری…